Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Polska Strategia Kosmiczna – założenia

Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawiła założenia Polskiej Strategii Kosmicznej. Dokument ten realizuje cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której projekt jest aktualnie konsultowany społecznie. Określa długookresowe kierunki rozwoju sektora kosmicznego w Polsce.  Prezentacja założeń Polskiej Strategii Kosmicznej odbyła się 12 września 2016 r. podczas Europejskiego Kongresu Robotycznego w Jasionce k. Rzeszowa.

Briefing prasowy

"Sektor kosmiczny jest jednym z najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obszarów, mającym coraz większe znaczenie dla gospodarki europejskiej i światowej. Dlatego uważamy, że wspieranie m.in. tej branży umożliwi realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" – mówi wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Przemawia wiceminister Jadwiga Emilewicz

Polska Strategia Kosmiczna elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Podstawowym założeniem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest stworzenie nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki, opartego w większym stopniu na wiedzy, innowacjach i postępie technologicznym niż na niskich kosztach produkcji. Jedną z branż, która obecnie ma w Polsce charakter niszowy, ale która może przyczynić się do osiągnięcia tego celu jest sektor kosmiczny.

Kluczowe zalety polskiego sektora kosmicznego:

  • budowanie stabilnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem,
  • rozwijanie innowacyjnych technologii,
  • stymulowanie kontaktów i współpracy zagranicznej.

Stworzone na potrzeby misji kosmicznych nowoczesne technologie znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Działalność kosmiczna „wymusza” bliską współpracę pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przemysłem, tym samym przyczyniając się do wzrostu innowacyjności w gospodarce. Sektor kosmiczny stymuluje również rozwój nowych materiałów i technologii, wprowadza nowe formy organizacji pracy i kontroli jakości. Opracowywane na potrzeby misji kosmicznych urządzenia muszą być niezawodne, odporne na ekstremalne warunki, lekkie i energooszczędne. Te wszystkie zalety technologii kosmicznych sprawiają, że bardzo łatwo mogą być wykorzystywane w innych sektorach gospodarki.

Informacja prasowa (PDF 410 KB)

Prezentacja (PDF 603 KB)

Założenia Polskiej Strategii Kosmicznej

Uwagi do dokumentu można przesyłać do 21 października 2016 r. na adres: kosmos@mr.gov.pl

Założenia Polskiej Strategii Kosmicznej (PDF 793 KB)