Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Programy promocji na rynkach perspektywicznych

Ministerstwo Rozwoju wybrało 5 rynków perspektywicznych, na terenie których przez najbliżej 3 lata prowadzone będą wzmożone działania promujące polską gospodarkę.

Do wybranych rynków należą:

  • Algieria
  • Indie
  • Iran
  • Meksyk
  • Wietnam

Obecnie dla każdego z rynków opracowywany jest program promocji. W programie przewidziane zostaną działania promocyjne dla przedsiębiorców oraz działania ogólne promujące polską gospodarkę i wybrane branże.Przedsiębiorcy biorący udział w działaniach promocyjnych wskazanych w programach promocji będą mieli możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków poddziałania 3.3.3 PO IR.  

Szczegółowe informacje nt. programów promocji na rynkach perspektywicznych dostępne są na stronie dotyczącej promocji eksportu.