Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla innowacyjnego biznesu - konferencja

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla innowacyjnego biznesu.

Wprowadzenie do polskiego prawa nowego typu spółki, dedykowanej zwłaszcza tzw. startupom, to jeden z elementów pakietu „100 zmian dla firm”. Powołany przez Ministra Rozwoju we wrześniu 2016 r. Zespół Ekspertów opracował wstępne rekomendacje co do przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną (PSA). Celem konferencji jest przeprowadzenie wstępnych konsultacji tych rekomendacji z przedstawicielami środowiska naukowego, prawnikami-praktykami oraz przedstawicielami biznesu.

Konferencja będzie składała się z 2 części.

Pierwsza część konferencji będzie poświęcona aspektom prawnym. Jej celem jest dyskusja nad umiejscowienie nowego typu spółki w systemie polskiego prawa handlowego oraz nad szczegółowymi rozwiązaniami prawnymi,  na jakich opierać się powinna PSA w świetle rekomendacji Zespołu Ekspertów.

W drugiej części konferencji odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli firm innowacyjnych i inwestorów. Ta część konferencji jest skierowana przede wszystkim do praktyków i przedstawicieli środowiska biznesowego. Panel dyskusyjny będzie poświęcony praktycznym aspektom planowanej regulacji – celem dyskusji jest odpowiedź na pytanie, czy projektowane rozwiązania prawne odpowiadają potrzebom nowoczesnych przedsiębiorstw.

Program Konferencji jest dostępny tutaj plik do pobrania (PDF 326 KB).

Konferencja  odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 16:00 w Ministerstwie Rozwoju w Sali im. Grażyny Gęsickiej (wejście od ulicy Wspólnej).

W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy o kontakt z Departamentem Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, do dnia 24 listopada 2017 r. pod adresem: sekretariatddr@mr.gov.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (22) 693-58-14.