Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Sprawozdanie z konferencji „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”

6 marca 2017 r. odbyła się w Ministerstwie Rozwoju, współorganizowana z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, konferencja „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje”.

Celem konferencji była prezentacja wyników analiz barier oraz szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych, za które odpowiedzialny jest samorząd terytorialny, badania przeprowadzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, która zaprosiła do współpracy Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy konferencji – przedstawiciele urzędów marszałkowskich, prezydenci i burmistrzowie miast, wójtowie, radni, eksperci, przedstawiciele ministerstw i departamentów MR otrzymali raport, który zbiera opracowania sektorowe dotyczące usług komunalnych, społecznych, analizę roli administracji i planowania finansowego w kontekście wyzwań polityki rozwoju, a także zawiera rekomendacje działań dla samorządów, jak również rządu. Rekomendacje z raportu będą wykorzystane podczas dalszych prac nad projektami strategicznymi wskazanymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

załącznik: Realizacja usług publicznych (PDF 9 MB)