Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozstrzygnięcie krajowego etapu Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016”

23 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski zgłoszone w krajowym etapie Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016”. Zgodnie z oceną Komisji, do etapu europejskiego nominowane zostały poniższe projekty:

  • EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny, zgłoszony przez Powiat Puławski w kategorii „Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze” oraz
  • Platforma Praca, zgłoszony przez Gminę Piłę w kategorii „Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne”.

Ponadto Komisja wyróżniła cztery projekty:

  • Przekształcenie obszarów zdegradowanych w nowoczesny ośrodek przemysłu i innowacji regionu bielskiego, zgłoszony przez Powiat Bielski w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego”,
  • Fundusz Badań i Wdrożeń, zgłoszony przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego”,
  • Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych, zgłoszony przez Urząd Miasta Lublina w kategorii "Rozwój środowiska biznesowego” oraz
  • Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, zgłoszony przez Urząd Miasta Gdyni w kategorii „Rozwój środowiska biznesowego”. 

Organizowany od dziesięciu lat przez Komisję Europejską Konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, które samodzielnie lub wspólnie - w formule ppp - z przedsiębiorcami, organizacjami biznesowymi, a także instytucjami edukacyjnymi, podejmują inicjatywy promujące przedsiębiorczość.

Celem Konkursu jest wyróżnienie w sześciu kategoriach najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. W konkursie uczestniczą obecnie projekty zgłaszane przez kraje członkowskie UE oraz Islandię, Serbię i Turcję. Dotychczas we wszystkich edycjach Konkursu wzięło udział ponad 2800 projektów.

Więcej informacji na temat Konkursu znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.