Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wręczenie nagród w konkursie "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016"

Komisja Europejska od 10 lat organizuje Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości. Przedsięwzięcie jest adresowane do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, które samodzielnie lub wspólnie - w formule PPP - z przedsiębiorcami, organizacjami biznesowymi, a także instytucjami edukacyjnymi, podejmują inicjatywy promujące przedsiębiorczość. Wręczenie statuetek odbyło się 11 października 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju podczas konferencji otwierającej projekt: "Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand".

Wyróżnieni w konkursie

W krajowym etapie Konkursu zwyciężyły dwa projekty:

  • EUROsznasa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny, zgłoszony przez Powiat Puławski w kategorii Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze,
  • Platforma Praca, zgłoszony przez Gminę Piłę w kategorii Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.

Celem Konkursu jest wyróżnienie w sześciu kategoriach najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców. W konkursie uczestniczą obecnie projekty zgłaszane przez kraje członkowskie UE oraz Islandię, Serbię i Turcję. Dotychczas we wszystkich edycjach Konkursu wzięło udział ponad 2800 projektów.

widok sali pod kopułą na publiczność

Wyróżnione zostały również projekty:

  • Przekształcenie obszarów zdegradowanych w nowoczesny ośrodek przemysłu i innowacji regionu bielskiego, zgłoszony przez Powiat Bielski w kategorii Rozwój środowiska biznesowego,
  • Fundusz Badań i Wdrożeń, zgłoszony przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w kategorii Rozwój środowiska biznesowego,
  • Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych, zgłoszony przez Urząd Miasta Lublina w kategorii Rozwój środowiska biznesowego,
  • Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, zgłoszony przez Urząd Miasta Gdyni w kategorii Rozwój środowiska biznesowego.