Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy

W Ministerstwie Rozwoju odbyło się VI posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Obradom współprzewodniczyli –
ze strony polskiej wicepremier Mateusz Morawiecki, a ze strony ukraińskiej – pierwszy wicepremier, minister rozwoju ekonomicznego i handlu Ukrainy Stepan Kubiw. Polską delegacje reprezentował również wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.

wicepremier Morawiecki

"Ukraina jest naszym ważnym partnerem gospodarczym, cieszy nas coraz lepsza sytuacja makroekonomiczna tego kraju" – zaznaczył wicepremier Morawiecki otwierając spotkanie.
"Chcemy być dla gospodarki Ukrainy oknem na Europę, Unię Europejską"– dodał minister rozwoju i finansów.

wicepremier Morawiecki

Obrady komisji dotyczyły m.in. warunków polsko-ukraińskiej współpracy handlowej
i inwestycyjnej. Uczestnicy spotkania podsumowali również założenia, które udało się zrealizować z poprzedniego posiedzenia. 

"Współpraca między Polską a Ukrainą prowadzona jest na różnych płaszczyznach, m.in. w dziedzinach takich jak handel
i inwestycje, energetyka, transport i infrastruktura, finanse
i bankowość, turystyka, cyberbezpieczeństwo czy polityka kosmiczna" – powiedział wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński.

Polsko-Ukraińska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Gospodarczej została utworzona na podstawie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej z dnia 4 marca 2005 roku.

wiceminister Kwieciński

Dzień wcześniej – 20 kwietnia 2017 r. – odbył się w Warszawie "Kongres Przemysłowy - Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017", organizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, podczas którego omówione zostały obszary współpracy
i rozwoju w ramach sektorów przemysłu zbrojeniowego oraz energetycznego w Europie Środkowej. W Kongresie uczestniczył wiceminister Jerzy Kwieciński. Wydarzenie objęte zostało patronatem Ministerstwa Rozwoju, a także Ministerstwa Energii, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Agencji Rozwoju Przemysłu.

wiceminister Kwieciński

"W ostatnich latach na budowę pozytywnych polsko-ukraińskich relacji  gospodarczych złożyły się wspierające się czynniki:  postęp Ukrainy w realizacji reform ,  m.in.  w związku
z sukcesywnym   wdrażaniem  Umowy Stowarzyszeniowej z UE
i jej części handlowej o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu oraz niesłabnące zainteresowanie polskich
i ukraińskich przedsiębiorców rozwojem wzajemnie korzystnej współpracy"– powiedział wiceszef resortu rozwoju Jerzy Kwieciński.

Polsko-ukraińskie stosunki handlowe w 2016 roku

Obroty towarowe pomiędzy Polską i Ukrainą w 2016 r. wzrosły o 17 % (w porównaniu do roku poprzedniego) i wyniosły prawie 6 mld USD. Polski eksport na Ukrainę wzrósł
o 16 % i osiągnął wartość blisko 4 mld USD, natomiast import wzrósł o 19 %, do poziomu ponad 2 mld USD. W rezultacie znaczenie rynku ukraińskiego dla polskiego eksportu w stosunku do 2015 r. wzrosło z 1,65% do 1,77%. Miejsce Ukrainy wśród czołowych odbiorców polskich towarów podniosło się z 17. do 15 pozycji.

Struktura polskiego eksportu na Ukrainę w styczniu-październiku 2016 r.

  • przemysł chemiczny – 22,58%;
  • wyroby przemysłu elektromaszynowego – 22,45%;
  • produkty mineralne – 15,61%;
  • produkty rolno - spożywcze – 11,2%;
  • wyroby metalurgiczne –  8,5%.