Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Departamenty i biura

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

tel. 22 693 57 06
fax 22 693 40 41 
e-mail: sekretariatDZK@mr.gov.pl

Departament Budżetu Gospodarki

tel. 22 693 58 06
fax 22 693 40 16
e-mail: sekretariatDBG@mr.gov.pl

Departament Budżetu Rozwoju

tel. 22 273 73 50
fax 22 273 89 04
e-mail: sekretariatDBR@mr.gov.pl

Departament Certyfikacji i Desygnacji

tel. 22 273 74 50
fax 22 273 89 06
e-mail: sekretariatDCD@mr.gov.pl

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych

tel. 22 693 59 35
fax 22 693 40 25
e-mail: sekretariatDDR@mr.gov.pl

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

tel. 22 273 80 50, 22 273 80 51
fax 22 273 89 19
e-mail: sekretariatDZF@mr.gov.pl

Departament Gospodarki Elektronicznej

tel. 22 693 59 79
fax 22 693 40 98
e-mail: sekretariatDGE@mr.gov.pl

Departament Handlu i Usług

tel. 22 693 55 53
fax 22 693 40 21
e-mail: sekretariatDHU@mr.gov.pl

Departament Promocji Funduszy Europejskich

tel. 22 273 74 00
fax 22 273 89 05
e-mail: sekretariatDIP@mr.gov.pl

Departament Informatyki

tel. 22 273 72 00
fax 22 273 89 00
e-mail: sekretariatDI@mr.gov.pl

Departament Innowacji

tel. 22 693 42 61, 22 693 56 06
fax 22 693 40 84
e-mail: sekretariatDIN@mr.gov.pl

Departament Inwestycji i Rozwoju

tel. 22 273 76 50
fax 22 273 89 11
e-mail: sekretariatDDI@mr.gov.pl

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

tel. 22 693 59 49
e-mail: sekretariatDNP@mr.gov.pl

Departament Komunikacji

tel. 22 273 85 10
fax 22 693 40 05
e-mail: sekretariatDK@mr.gov.pl

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

tel. 22 273 79 00
fax 22 273 89 10
e-mail: sekretariatDKF@mr.gov.pl

Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw

tel. 22 273 85 05
e-mail: sekretariatDMP@mr.gov.pl

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

tel. 22 693 54 45
fax 22 693 40 34
e-mail: sekretariatDOT@mr.gov.pl

Departament Oceny Ryzyka Regulacyjnego

tel. 22 693 59 26, 22 693 73 51
fax 22 693 40 65
e-mail: sekretariatDOR@mr.gov.pl

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

tel. 22 273 79 50
fax 22 273 89 15
e-mail: sekretariatDPA@mr.gov.pl

Departament Prawny

tel. 22 273 75 51
fax 22 273 89 12
e-mail: sekretariatDP@mr.gov.pl

Departament Programów Infrastrukturalnych

tel. 22 273 77 01
fax 22 273 89 09
e-mail: sekretariatDPI@mr.gov.pl

Departament Programów Pomocowych

tel. 22 273 78 00
fax 22 273 89 13
e-mail: sekretariatDPT@mr.gov.pl

Departament Programów Ponadregionalnych

tel. 22 273 82 01
fax 22 273 89 14
e-mail: sekretariatDPP@mr.gov.pl

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

tel. 22 273 81 01
fax 22 273 89 21
e-mail: sekretariatDIR@mr.gov.pl

Departament Regionalnych Programów Operacyjnych

tel. 22 273 78 50
fax 22 273 89 16
e-mail: sekretariatDRP@mr.gov.pl

Departament Rozwoju Cyfrowego

tel. 22 273 75 01
fax 22 273 89 07
e-mail: sekretariatDRC@mr.gov.pl

Departament Spraw Europejskich

tel. 22 693 56 20
fax 22 693 40 29
e-mail: sekretariatDSE@mr.gov.pl

Departament Strategii Rozwoju

tel. 22 273 76 01
fax 22 273 89 08
e-mail: sekretariatDSR@mr.gov.pl

Departament Współpracy Międzynarodowej

tel. 22 693 59 36, 22 693 58 95, 22 693 58 17
fax 22 693 40 19
e-mail: sekretariatDWM@mr.gov.pl

Departament Współpracy Terytorialnej

tel. 22 273 81 50
fax 22 273 89 18
e-mail: sekretariatDWT@mr.gov.pl

Departament Zarządzania Projektami

tel. 22 273 85 40
e-mail: sekretariatDZP@mr.gov.pl

Departament Zobowiązań i Analiz

tel. 22 693 56 00

fax 22 693 40 09

e-mail: sekretariatDZA@mr.gov.pl

Biuro Administracyjne

tel. 22 693 58 91
fax 22 693 40 90
e-mail: sekretariatBA@mr.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego

tel. 22 273 71 50
fax 22 273 89 22
e-mail: sekretariatBDG@mr.gov.pl

Biuro Kontroli

tel. 22 693 50 11
fax 22 693 41 00
e-mail: sekretariatBK@mr.gov.pl

Biuro Ministra

tel. 22 273 71 00
fax 22 273 89 02
e-mail: sekretariatBM@mr.gov.pl

Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

tel. 22 693 56 54

e-mail: sekretariatBP@mr.gov.pl

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

tel. 22 273 73 00
fax 22 273 89 03
e-mail: sekretariatBZL@mr.gov.pl

Sekretariat Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej

tel. 22 273 70 85

e-mail: sekretariatPelnomocnikaCPK@mr.gov.pl

Gabinet Polityczny Ministra

tel. 22 273 84 00
fax 22 693 40 14
e-mail: sekretariatGP@mr.gov.pl