Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacje o dyrektywie

Aktualnie obowiązująca dyrektywa PPE (Personal Protective Equipment) odnosząca się do środków ochrony indywidualnej zostanie zastąpiona rozporządzeniem unijnym PPER (Personal Protective Equipment Regulation).

Dyrektywa 89/686/EWG w wersjach pierwotnie opublikowanej oraz skonsolidowanej dostępna jest w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex:

Rozporządzenie krajowe wdrażające PPE (Dz.U. z 2005 r. nr 259, poz. 2173) można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Rozporządzenie krajowe wdrażające dyrektywę 89/686/EWG powinno być czytane łącznie z ustawą o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 655), którą można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Dyrektywę PPE 89/686/EWG od 21.04.2018 r. zastąpi obowiązujące bezpośrednio rozporządzenie unijne PPER 2016/425/UE, przy czym przepisy dotyczące notyfikacji jednostek oceniających zgodność i procedurę komitetową stosuje się od 21.10.2016 r., a art. 45 ust. 1 PPER dotyczący ustanowienia i powiadomienia Komisji Europejskiej o sankcjach od 21.03.2018 r.

Rozporządzenie PPER 2016/425/UE jest dostępne w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej Eur-Lex. Rozporządzenie PPER przede wszystkim uzupełnia dyrektywę PPE o  wymagania tzw. Nowych Ram Prawnych.

Przewiduje się. że obowiązująca od 20.04.2016 r. ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku obejmie także rozporządzenie PPER, a w szczególności sprawy dotyczące nadzoru rynku i sankcji. Ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r. poz. 542) można pobrać z bazy aktów prawnych Sejmu.

Przepisy unijne wynikające z aktów prawnych PPE/PPER określają tzw. wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej. Stosownie do innych przepisów unijnych i krajowych wymagania te mogą nie być jedynymi, które należy spełnić przed wprowadzeniem środków ochrony indywidualnej do obrotu.

 

Odnośniki

 

Kontakt

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego (DOT) - email: sekretariatDOT@mr.gov.pl

oraz (w sprawie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku)

Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych – email: sekretariatDDR@mr.gov.pl