Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe

                   FE UE

baner

 

Naszym celem jest promowanie rodzimych produktów markowych oraz wzmacnianie wizerunku naszego kraju i polskiej gospodarki na świecie. Aby to osiągnąć, przygotowaliśmy dla polskich przedsiębiorców:

 • 12 branżowych programów promocji
 • 5 programów promocji na rynkach perspektywicznych
 • programy promocji podczas dużych przedsięwzięć promocyjnych

Wszystkie programy wpisują się w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości równolegle realizuje projekt „Go to Brand”, Poddziałanie 3.3.3 PO IR. Daje on przedsiębiorcom możliwość otrzymania wsparcia finansowego na udział w działaniach określonych w programach promocji.

Planowane efekty projektu:

 • wzrost potencjału rozwojowego oraz wolumenu eksportu polskich przedsiębiorstw,
 • wzrost liczby przedsiębiorców eksportujących na rynki pozaunijne,
 • wzrost świadomości zagranicznych środowisk biznesowych nt. innowacyjności polskiej gospodarki,
 • stworzenie sprzyjających warunków dla ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe, 
 • wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki (z wykorzystaniem logo Marki Polskiej Gospodarki - MPG),   
 • skoordynowanie działań promujących Polskę i polską gospodarkę na poziomie centralnym i regionalnym.

Wartość projektu: 153 950 900,00 zł, w tym 130 365 622,12 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Aktualności

Zmiany w branżowych programach promocji

6 listopada wprowadziliśmy zmiany do Branżowych programów promocji. Proszę o zapoznanie się z dokumentacją w zakładce Branżowe Programy Promocji.

 

Wykonawca branżowych programów promocji

28 września br. Ministerstwo Rozwoju podpisało umowy na realizację 9 branżowych programów z Polską Agencją Inwestycji i Handlu. PAIH został Wykonawcą następujących branżowych programów promocji: Moda Polska, b. kosmetyczna, biotechnologia i farmacja, części samochodowe i lotnicze, b. meblarska, sprzęt medyczny, jachty i łodzie, maszyny i urządzenia, b. budowy i wykańczania budowli. Wszystkich przedsiębiorców, którzy uczestniczą w programach w ramach projektu "Go to Brand", Poddziałanie 3.3.3 PO IR zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Departamentu Promocji Gospodarczej w PAIH.

 

Zmiany w branżowych programach promocji

8-9 czerwca wprowadziliśmy zmiany do Branżowych programów promocji branży IT/ICT oraz sektora usług prozdrowotnych. Proszę o zapoznanie się z dokumentacją w zakładce Branżowe Programy Promocji.

 

Zmiany w branżowych programach promocji

9 marca 2017 r. wprowadziliśmy zmiany w Branżowych Programach Promocji dla branży Moda Polska i sektor usług prozdrowotnych. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją w zakładce Branżowe Programy Promocji.

 

Zmiany w programie promocji dla przedsiębiorców Hannover 2017

7 marca 2017 r. wprowadziliśmy zmiany w Programie promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców w związku z udziałem Polski w targach Hannover Messe 2017. Prosimy o zapoznanie się ze zmianamy w zakładce duże przedsięwzięcia promocyjne.

 

Zmiany w Branżowych Programach Promocji

1 marca 2017 r. wprowadziliśmy zmiany w Branżowych Programach Promocji. Zakres tych zmian określony został na końcu każdego z programów. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją w zakładce Branżowe Programy Promocji.

 

Zmiany w Branżowych Programach Promocji

9 lutego 2017 r. wprowadziliśmy zmiany w Branżowych programach promocji. Zakres tych zmian określony został na końcu każdego z programów. Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją w zakładce Branżowe Programy Promocji.

 

Kampania informacyjna w Internecie

W lutym br. rozpoczynamy kampanię informacyjną w Internecie, poświęconą promocji programów dla eksporterów oraz promocji Marki Polskiej Gospodarki. Celem kampanii jest poinformowanie potencjalnych beneficjentów o dostępnych programach promocji oraz o możliwości starania się o środki z 3.3.3 PO IR, a także zachęcenie do sięgania po szczegółowe informacje na temat dostępnych programów promocji oraz Marki Polskiej Gospodarki na Portalu Promocji Eksportu.

Grupą docelową kampanii są:

 • firmy z sektora MSP oraz mikroprzedsiębiorcy, właściciele firm, menadżerowie wyższego szczebla, w szczególności z branż: sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, kosmetyki, IT/ICT, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych, części samochodowe i lotnicze,
 • firmy z sektora MSP oraz mikroprzedsiębiorcy, właściciele firm, menadżerowie wyższego szczebla, w szczególności zainteresowani eksportem do Algierii, Meksyku, Indii, Iranu i Wietnamu,
 • firmy z sektora MSP oraz mikroprzedsiębiorcy zainteresowani udziałem w targach Hannover Messe 2017 oraz Wystawie Światowej EXPO w Astanie w 2017 r.

Kampania przekierowuje zainteresowanych do szczegółowych informacji na temat programów promocji dostępnych na Portalu Promocji Eksportu.

Akcja informacyjna prowadzona będzie na Facebooku na fanpagu Fundusze UE, na dużych portalach w sekcjach gospodarczych i biznesowych (money.pl, biznes.onet.pl oraz wyborcza.biz) oraz w sieci Google.

Przypominamy, że w ostatnim czasie uruchomionych zostało: 12 programów branżowych, 5 programów na rynkach perspektywicznych oraz 2 duże przedsięwzięcia targowe.

Kampania informacyjno-promocyjna realizowana jest w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” 3.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR).

baner2

 

EXPO ASTANA 2017

W związku z otrzymaną informacją od organizatorów targów, informujemy, że targi Power Astana oraz KazatomExpo, nie będą w tym rok organizowane. W związku z powyższym usunęliśmy je z programu promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców w związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie w 2017 r.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi dokumentami w zakładce duże przedsięwzięcia promocyjne.

 

Możliwości wsparcia przedsiębiorców branży "Energia i Środowisko"

W związku z dużym zainteresowaniem branży oraz wpływającymi zapytaniami, uprzejmie informujemy, że w ramach projektu MPG Brand realizujemy wyłącznie wskazane poniżej programy promocji tj. 12 branżowych programów promocji i 5 programów promocji na rynkach perspektywicznych. Programy nie uwzględniają Branży Energia i Środowisko, jednak część z nich obejmuje działania, z których mogą korzystać przedsiębiorcy z branży Energia i Środowisko.

Lista BPP obejmujących branżę "Energia i Środowisko"  (PDF 116 KB)

W 5 programach ogólnych realizowanych na rynkach perspektywicznych nie przewidujemy określania kodów PKD, które objęte zostaną wsparciem. Przedsiębiorcy mogą ubiergać się o wsparcie, jeżeli profil ich działalności jest zgodny z tematyką targów, uwzględnionych w poszczególnych programach promocji. Prosimy o zapoznanie się z listą targów dla branży Energia i Środowisko, wpisanych do programów promocji na rynkach perspektywicznych. 

Lista targów EiŚ w ramach programów promocji na rynkach perspektywicznych  (PDF 171 KB)

 

Panel Promocyjny MPG

W związku z wpływającymi wątpliwościami w zastosowaniu przez przedsiębiorców panelu promocyjnego MPG, wprowadziliśmy ułatwienia w jego przygotowaniu . Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi udogodnieniami w zakładce Panel promocyjny MPG.

 

Programy promocji na rynkach perspektywicznych

10 stycznia 2017 roku opublikowaliśmy programy promocji ogólnej dla przedsiębiorców na pięciu wybranych rynkach perspektywicznych (Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam). Programy są dostępne poniżej w zakładce programy promocji na rynkach perspektywicznych.

 

Aktualizacja branżowych programów promocji

4 stycznia 2017 roku zaktualizowaliśmy zakres 12 branżowych programów promocji. Aktualne pliki dostępne są poniżej w zakładce Branżowe programy promocji. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją. 

 

Konferencja inaugurująca

11 października 2016 r. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” oraz dzień otwarty dla przedsiębiorców.

Uczestnicy poznali m.in. założenia nowego systemu wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm oraz planowane działania w ramach projektu „MPG Brand”. Dowiedzieli się również jak uzyskać dofinansowanie w ramach projektu „Go to Brand”. Jednym z tematów konferencji był także Program Promocji Gospodarczej Polski podczas Wystawy Expo 2017 oraz koncepcja utworzenia polskich biur handlowych.

Przedsiębiorcy mieli również okazję skorzystać z pomocy eksperckiej w interesujących ich obszarach. Rozmowy z zainteresowanymi podmiotami przeprowadzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rynku Rolnego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polskiego Funduszu Rozwoju, Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji z New Delhi, Moskwy, Dżakarty, Kazachstanu, Kolonii, Waszyngtonu, Algierii, Tokio, Szanghaju.

 

Branżowe Programy Promocji

Branżowe programy promocji określają działania dla przedsiębiorców oraz działania realizowane na rzecz promowania branż i polskiej gospodarki. W latach 2017 – 2019 zrealizujemy programy promocji dla 12 branż.

Dnia 6 listopada 2017 r. wprowadziliśmy zmiany w Branżowych programach promocji.

12 branż wybraliśmy na podstawie analiz: 

 • innowacyjnych branż, produktów i usług polskiej gospodarki, które można promować za granicą. Analizy zostały wykonane przez dwa instytuty badawcze. Każdy z nich stworzył listę 20 wizerunkowych branż i produktów proeksportowych,
 • opracowań w zakresie branż, grup produktowych bądź usługowych, które można promować za granicą. Opracowania przygotowały 32 organizacje działające na rzecz przedsiębiorczości.

 

Programy promocji na rynkach perspektywicznych

Wybraliśmy 5 rynków perspektywicznych, na terenie których, przez najbliżej 3 lata, realizowane będą programy promocji. Są to:

Dla każdego z rynków przygotujemy specjalny program promocji, określimy narzędzia służące zwiększeniu eksportu na danym rynku.

Każdy z programów składa się z dwóch części. Pierwsza to działania promocyjne dla przedsiębiorców. Na udział w tej części właściciele firm mogą otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Druga część to działania promujące istotę wybranych branż oraz polską gospodarkę. Są to m.in. misje przyjazdowe kontrahentów, artykuły sponsorowane w prasie czy działania informacyjno-promocyjne na danym rynku.

Dzięki programom promocji, polscy przedsiębiorcy otrzymają narzędzia do ekspansji na rynki pozaunijne, często odległe, kosztowne, ale posiadające duży potencjał importowy.

 infografika

Duże przedsięwzięcia promocyjne

Wspieramy duże przedsięwzięcia promocyjne o znaczeniu światowym, na których prezentowany jest potencjał polskiej gospodarki.

W 2016 r. zrealizowaliśmy program promocji na targach Cosmoprof 2016 w Bolonii. Był on przygotowany dla branży kosmetycznej w związku z objęciem przez Polskę statusu kraju partnerskiego na targach.

11 października 2016 r. podpisaliśmy umowę partnerską z targami Hannover Messe 2017 (24-28 kwietnia). Polska będzie Krajem Partnerskim podczas tych targów. Opracowaliśmy program promocji dla przedsiębiorców, dofinansowujący udział w targach w ramach Poddziałania 3.3.3 PO IR.

Program Promocji Hannover Messe 2017

W związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie EXPO 2017 w Astanie, przygotowaliśmy program promocji zawierający działania promocyjne dla przedsiębiorców oraz promujące polską gospodarkę.

Program Promocji Expo Astana 2017 (PDF 279 KB)

Wszystkim przedsięwzięciom podejmowanym w ramach programu towarzyszyć będą działania promujące Markę Polskiej Gospodarki, aby budować świadomość marki i umacniać jej pozycję na rynkach zagranicznych.

 

Go to Brand

Celem programu Go to Brand (poddziałanie 3.3.3 Programu Inteligentny Rozwój - POIR) jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności naszej gospodarki.

Promujemy polskie marki produktowe poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:

 • posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szansę stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych);
 • prowadzących działalność eksportową, samodzielną działalność badawczo-rozwojową lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Wsparcie w ramach projektu wynosi ok. 100 mln euro. Mogą je otrzymać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy uczestniczący w programach promocji.

Poziom dofinansowania:

 • do 50 proc. pomoc publiczna
 • do 85 proc. pomoc de minimis

Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Polskaj Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przy rozdzielaniu funduszy, priorytetowo traktowane będą firmy wprowadzające innowację produktową lub procesową.

 

Projekt panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki

Przedsiębiorcy otrzymujący wsparcie finansowe na udział w programach promocji oraz beneficjenci poddziałania 3.3.3 PO IR, są zobowiązani do używania Marki Polskiej Gospodarki (MPG). Chodzi o działania promocyjne realizowane w ramach projektu, w tym w szczególności na stoiskach wystawienniczych.

Wizualizację MPG należy stosować w formie panelu promocyjnego MPG (PDF 4 MB), zgodnie z załączonym projektem (RAR 39 KB).

Ułatwienia dla panelu promocyjnego MPG

W przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe zamontowanie panelu na krawędzi ścian pomiędzy stoiskami, panel może być w drodze wyjątku zamieszczony w obrębie stoiska, przy czym należy pamiętać o zapewnieniu jego odpowiedniej widoczności.

Ponadto, w przypadku trudności z transportem panelu z pleksi o wymiarach sugerowanych w specyfikacji, dopuszczalne jest stworzenie panelu modułowego, składanego z kilku mniejszych elementów oraz użycie do jego produkcji dowolnych materiałów, przy zachowaniu wskazanych wymiarów, kształtu oraz ogólnej estetyki zgodnie z projektem.

 

Zmiana wersji językowej panelu promocyjnego

Zmiana wersji językowej panelu - z angielskiej na polską, zgodnie z „Księgą znaku MPG”. Zmiana wynika z konieczności stosowania jednolitej wersji zarówno na stoiskach przedsiębiorców, jak i na narodowych stoiskach informacyjnych.

Jeżeli przedsiębiorca przygotował już panel w języku angielskim (faktura za przygotowanie panelu MPG została wystawiona w terminie do 30 października 2016 r.), może stosować angielską wersję językową. Po tym terminie obowiązuje wersja panelu w języku polskim.

 

Marka Polskiej Gospodarki

MPG

Marka Polskiej Gospodarki powstała w ramach projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Koncepcja wizualizacji została przygotowana w oparciu o wyniki badań wizerunkowych Polski. Na tej podstawie stworzyliśmy Księgę Marki Polskiej Gospodarki. Określiliśmy w niej atrybuty Marki, system identyfikacji wizualnej oraz tezy komunikacyjne dla komunikatów werbalnych.

Badania przeprowadzone wśród ponad 10 tys. przedstawicieli środowiska biznesowego na 4 kontynentach wykazały, że Polacy są postrzegani jako wykwalifikowani profesjonaliści. Jest to nasz najważniejszy atut, który tworzy pozytywny i trwały wizerunek Polski jako kraju, z którym warto współpracować
i realizować działania biznesowe.

Skąd pomysł na Markę Polskiej Gospodarki?

Na świecie są tysiące polskich produktów, ale niewiele osób zna ich kraj pochodzenia. Dlatego chcemy zbudować silną pozycję rodzimych marek za granicą oraz podnieść atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju.

Zdecydowaliśmy się dokładniej zbadać, jak widzą Polskę zagraniczni przedsiębiorcy oraz jak Polacy postrzegają swoją pozycję za granicą. Zatrudniliśmy ekspertów do stworzenia spójnej koncepcji promocji polskiej gospodarki. Badania wykazały, że najważniejszym atutem polskiej gospodarki są ludzie, ich wiedza i umiejętności oraz otwartość na współpracę.

Co i kogo Marka ma promować?

Marka Polskiej Gospodarki ma promować rodzime produkty i naszych przedsiębiorców za granicą. Polskie firmy są chętne do udziału w projekcie.

W jaki sposób, gdzie?

Jeżeli naszym największym aktywem w świecie biznesu jesteśmy my sami, Polacy, to musimy dumnie reprezentować Markę jako jej ambasadorzy. Połączenie naszego talentu, w różnych sektorach gospodarki, w kraju i za granicą, stworzy pozytywny i trwały wizerunek Polski jako kraju, w którym warto realizować działania biznesowe.

Kto może skorzystać z logo?

Każdy polski przedsiębiorca może wziąć udział w programie Marki Polskiej Gospodarki. Wystarczy złożyć wniosek o użyczenie znaku MPG i wykorzystać go podczas działań promocyjnych.

 

Uwaga Wnioskodawcy i Beneficjenci Poddziałania 3.3.3 PO IR!

Wnioskodawcy i Beneficjenci podziałania 3.3.3 PO IR są zobowiązani używać znaku Marki Polskiej Gospodarki podczas imprez targowo-wystawienniczych, misji gospodarczych oraz umieszczać logo na swoich materiałach promocyjnych. W tym przypadku przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku wnioskowania
o użyczenie znaku Marki Polskiej Gospodarki na ww.cele.

 

Załącznik: Regulamin (PDF 51 KB)

Załącznik: Wzór wniosku (DOCX 18 KB)

Załącznik: Logo TIF Marki Polskiej Gospodarki (RAR 949 KB)

Załącznik: Logo EPS Marki Polskiej Gospodarki (ZIP 135 KB)

Prezentacja nt. Marki Polskiej Gospodarki oraz Księga wizualizacji MPG dostępne są na Portalu Promocji Eksportu.

 

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt z Departamentem Inwestycji i Rozwoju (tel. 22 693 59 18, sekretariatDDI@mr.gov.pl)